Витрати виробництва в довгостроковому періоді, їх природа і вплив на прибуток

бізнес
Loading ...

Протягом тривалого періоду роботи порізних причин умови діяльності підприємства, структура його ресурсів можуть змінюватися. Сценарії цих змін також можуть бути дуже різними, наприклад, фірма може змінювати обсяги виробництва, купувати нове обладнання, здавати в оренду вільні виробничі потужності. Все це в тій чи іншій мірі впливає на витрати виробництва в довгостроковому періоді. Масштабність вироблених перетворень на підприємстві обумовлює, відповідно, і різноманітність видів витрат.

Існує і певна закономірністьзалежності величини витрат від масштабності проведених перетворень. Так, наприклад, постійне збільшення потужностей об'єктивно тягне за собою зростання середніх загальних витрат. При розгляді довгострокового періоду середні витрати, як правило, змінюються в залежності від зміни масштабу, при цьому, їх мінімальний параметр свідчить про оптимальну величиною обсягів виробництва. Існує і мінімальний параметр, що визначає витрати виробництва фірми. Він являє собою такий найменший обсяг виробництва продукції, при якому компанія може знизити свої середні витрати виробництва в довгостроковому періоді. Ефективність при такому варіанті визначається залежністю: чим більше компанія виробляє продукції, тим менше будуть середні витрати.

Встановлення оптимальної величинивиробничих витрат, при якій гарантовано забезпечується ринкова стійкість фірми, є одним із головних завдань її господарської діяльності. Щоб це положення було стійким, необхідно розуміти природу витрат, представляти їх класифікаційну структуру і знати, яким чином взаімоотносятся витрати виробництва і прибуток фірми.

У найпростішому викладі, витрати виробництваявляють собою ті ресурси, які витрачаються підприємством або фірмою в процесі створення товарної продукції. В даному контексті все витрати виробництва в довгостроковому періоді слід розглядати як оплату за використані фактори виробництва. Вони включають амортизацію, оплату матеріалів, заробітну плату працівників і багато іншого. При реалізації виробленої продукції, підприємство отримує виручку, з якої частина надходить на компенсацію витрат, пов'язаних з виробництвом, інша частина виручених грошей спрямовується на те, заради чого організується виробництво.

Сучасні економісти-дослідникирозглядають витрати виробництва в довгостроковому періоді з точки зору підприємця, а не так, як це передбачала, наприклад, марксистська трактування. Відповідно до сучасного підходу, ці витрати відрізняються від тих, які пов'язані з авансуванням капіталу, і являють собою тільки такі витрати, які виникають в процесі виробництва даної конкретної продукції.

Витрати обігу являють собою витрати пореалізації товару. Вони класифікуються на чисті (які пов'язані безпосередньо з процесом купівлі-продажу) і додаткові (пов'язані з інфраструктурою, в рамках якої забезпечується реалізація товару). Слід враховувати, що додаткові, як такі, не збільшують величину вартості, а можуть бути погашені лише після продажу товарної продукції з отриманого підприємством прибутку. Додатковими, такі витрати називаються тому, що служать об'єктивним придатком чистого прибутку. Сучасний етап розвитку економічної науки виходить з того, що підприємство або фірма очікує отримання доходу від усіх без винятку витрат, які вони можуть мати в ході своєї виробничої діяльності для того, щоб гарантовано забезпечити позитивний розвиток бізнесу і стійкість на ринках в умовах наростаючої конкуренції.

Loading ...
Loading ...