Фінансовий стан підприємства: оцінка та аналіз

бізнес
Loading ...

Фінансовий стан підприємства являєсобою оборот грошових потоків, які обслуговують реалізацію і виробництво його продукції. Справа в тому, що між розвиваючими темпами виробництва і економічним станом організації існує система співзалежних. Зростання промислових обсягів буде покращувати стан компанії, її ж скорочення, навпаки, погіршувати. Але фінансове благополуччя в свою чергу вплине на виробництво: сповільнить його або прискорить. Розглянемо більш докладно дану проблему, а також особливості аналізу та оцінки організацій.

Фінансовий стан підприємства буде залежативід ряду індикаторів - показників оборотних коштів, майна, розрахунків і платежів. Труднощі ж в організації виникають через відсутність коштів, недоступність кредитів, скорочення термінів надання їх, неправильного вкладення, нерозумного їх використання і так далі.

Існує особлива методика аналізу фінансовогостану підприємства. Зміст її полягає в прогнозуванні й оцінці організації з даної проблеми відповідно до даних бухобліку і звітності.

Фінансовий стан підприємства в даному випадку має розглядатися з наступних позицій:

  • необхідно оцінити організацію з точки зору економічного його змісту;
  • рекомендується визначити те, як впливає система факторів (зовнішніх і внутрішніх) на основні та базові показники, а також виявити наявні відхилення по ним;
  • має бути регулярне прогнозування стану компанії;
  • рекомендується регулярне обгрунтування, розробка та підготовка до прийняття системи рішень щодо поліпшення ситуації в компанії.

Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства повинні проходити за двома напрямками:

  • внутрішній аналіз обов'язково буде здійснюватися співробітниками даної організації відповідно до затвердженого плану;
  • аудит (зовнішній аналіз) повинен визначатися інтересами інших користувачів і проводитися за офіційними даними бухзвітності.

Фінансовий стан підприємства буде успішним втому випадку, якщо воно здатне існувати, розвиватися, а також зберегти рівновагу в своїх активах і пасивах в ситуації мінливого зовнішнього і внутрішнього дійсності.

Справа в тому, що навіть при високих доходахорганізація може випробувати труднощі в тому випадку, якщо буде нераціонально використовувати свої грошові ресурси. Наприклад, якщо було прийнято рішення їх вкласти в наднормативні запаси або ж допустити велику заборгованість по кредитах.

Серед позитивних факторів економічної стійкості можна виділити наявність джерел і резервів формування валютних резервів, а серед негативних - їх величину.

Отже, для того щоб знайти основні способи виходу з кризового або нестійкого стану, необхідно буде враховувати ряд умов. Розглянемо їх більш детально.

По-перше, рекомендується регулярне поповнення всіх джерел формування промислових запасів.

По-друге, має бути поступове збільшення частки власних коштів за рахунок прибутку.

По-третє, найважливіший етап аналізу економічної стійкості - визначення наявності, розвитку та динаміки оборотних власних коштів, а головне, їх збереження.

По-четверте, необхідна оптимізація структури власних коштів, а також обгрунтоване зниження рівня їх запасів.

Один з найголовніших критеріїв оцінки станукомпанії - її платоспроможність, довгострокова (здатність підприємства розрахуватися за зобов'язаннями в тривалих перспективи) і поточна (можливість підприємства оплатити наявні короткострокові зобов'язання).

Loading ...
Loading ...