Звіт про рух грошових коштів: загальні положення

фінанси
Loading ...

Використання компанією чи підприємствомфінансових ресурсів відображає звіт про рух грошових коштів. Він призначений для прямого або непрямого відображення використання коштів протягом звітного або іншого обраного періоду. У ньому показуються надходження до їх класифікації за основними статтями. Така методика дозволяє скласти узагальнену картину господарської діяльності, проаналізувати джерела, структуру і величини ліквідності і кредитоспроможності.

Цей документ сьогодні виступає в якості стандартного в системі фінансової звітності, що визнано і міжнародними правилами обліку руху грошових потоків.

На відміну від традиційного бухобліку даний видзвітності широко став застосовуватися лише з другої половини позаминулого століття, коли відомості про рух фінансових ресурсів підприємств і організацій стали уніфікуватися в міжнародному масштабі. Вперше такий підхід застосувала компанія Dowlais Ironworks для відображення показників резервів коштів для оновлення основних фондів підприємства.

Сьогодні звіт про рух грошових коштів ставзагальнообов'язковим документом для використання компаніями США, а з 1994 року він став міжнародним стандартом під найменуванням МСФЗ 7. Згідно з ним складання і подання такого звіту стало обов'язковим у переліку документів про фінансову звітність будь-якого підприємства або організації.

Сьогодні практично всі розробники стандартівзвітності стверджують високу значимість даного документа. Він враховує рух грошових потоків в результаті основних видів діяльності, а також веде облік чистого потоку. Саме тому звіт про рух грошових коштів став необхідним інструментом сучасного менеджменту, що дозволяє показати як зовнішні, так і внутрішні доходи і витрати.

У стандартному варіанті звіт про рух грошових коштів дозволяє визначити:

- джерела і величини отриманих коштів;

- статті та напрями їх використання;

- можливості підприємства гарантовано забезпечувати перевищення величини надходжень над обсягами виплат;

- здатність виконувати зобов'язання;

- критичну величину коштів, при якій організація або підприємство може продовжувати ведення господарської діяльності;

- рівень і величину власних коштів для інвестування розвитку підприємства;

- джерела і причини виникнення різниць між показниками прибутку і витрат.

Такий звіт складається будь-якою організацією або фірмою незалежно від її галузі, форми власності, розміру і структурної побудови.

Методологія формування звіту відповідно доМСФЗ має деякі особливості, які можуть не враховувати національні правила складання даного документа. Зокрема, МСФЗ само по собі грунтується на принципах бухобліку, а не на законодавчо визначених жорстких нормах обліку. Тому сама філософія документа полягає в тому, щоб не шукати в ньому порушення або лазівки обійти норми, а намагатися зробити документ «працюючим».

Як прийнято, документальне оформлення рухуосновних засобів розділяє приплив і відтік коштів за основними видами діяльності підприємства - операційної, виробничої, фінансової. Такий підхід необхідний, перш за все, для того щоб зацікавлені особи змогли адекватно оцінити вплив цих напрямків роботи на загальну фінансову стійкість компанії.

При складанні звіту за правилами IAS фірмизобов'язані показувати відомості про структуру коштів. При цьому для ідентифікації можуть використовуватися найрізноманітніші класифікації. Наприклад, в РФ звіт про рух грошових коштів (форма 4), хоча і є одним з головних бухгалтерських звітів, проте має деякі відмінності від правил, прийнятих IAS. У РФ звіт формується виключно тільки по прямій методикою, тому що дана форма не передбачає відображення даних про грошові еквівалентах.

Loading ...
Loading ...