Складання фінансової звітності

фінанси
Loading ...

Відповідно до закону «Про бухгалтерський облік N 113-XVI»Російської Федерації, прийнятому в 2007 році, організувати на підприємстві складання фінансової звітності, яка є складовою частиною бухгалтерського обліку, зобов'язаний його керівник. Дані вимоги поширюються на всі організації і підприємства, зареєстровані на російській території.

Користь фінансової звітності

Держава не без підстави приділяє велике значення цього питання. Адже регулярне і безперервне складання фінансової звітності забезпечує своєчасний і безпомилковий прорахунокподатків і сплату їх до бюджету. Що в свою чергу сприяє успішному функціонуванню позавиробничих структур. А значить, розвивається і набирає силу і сама держава.

Крім цього, систематичне правильнескладання фінансової звітності сприяє планомірності і успішності розвитку підприємницької діяльності фірми, що в сукупності з іншими підприємствами робить позитивний вплив на розвиток всієї економіки країни в цілому.

Маючи можливість щомісяця бачити прорахованийфінансовий результат, що включає в себе обробку та систематизацію числових даних всіх проведених за цей період господарсько-фінансових операцій в грошовому вираженні, директор фірми здатний правильно оцінити фінансовий стан компанії, а також планувати подальші дії по просуванню свого бізнес-проекту.

Що таке фінансова звітність?

Фінансова звітність - це систематизованасукупність фінансових результатів, що характеризує фінансове становище підприємства за певний період. Вона складається з допомогою планів-рахунків в облікових таблицях, журналах-ордерах або інших регістрах і містить фінансові показники про рух товару або продукції, майна, цінних паперів, а також різних, в тому числі і податкових, зобов'язань.

Корисність фінансової звітності визначенонабором спеціальних показників. Основні елементи фінансової звітності представляють собою групи або розділи бухгалтерського обліку, такі, як активи, власний капітал, зобов'язання, витрати, доходи, збитки і прибуток.

Власний капітал підприємства, активи ізобов'язання є показниками наявних майна і грошових коштів у фірми, а також джерел фінансування в звітному періоді. Інші елементи відображають фінансові та господарські операції, що зумовили зміни як у власному капіталі, так і в активах та зобов'язаннях. Відображення змін в грошовій формі у всіх цих елементах проводиться з використанням відповідних форм звітності.

Форми фінансової звітності

Використання видів звітів носитьрекомендаційний характер. Тому форми можуть бути розроблені організацією самостійно. ПБО 4/99 викладає загальні положення і вимоги до них. При складанні фінансової звітності використовуються такі її види:

- звіт про зміни основного і оборотного капіталу;

- бухгалтерський баланс підприємства;

- звіт про цілеспрямоване використання коштів;

- звіт, який відображає рух фінансових коштів;

- додаток до балансу;

- звіт про фінансові результати, що характеризує прибуток і збитки.

Також варто відзначити, що підприємства малогобізнесу, в обов'язок яких не входить проведення аудиторської перевірки звітності, не уявляють складання фінансової звітності в формі N 3 (звіт про зміни капіталу), у формі N 4 (звіт про рух грошових коштів), у формі N 5 (додаток до балансу) і пояснювальну записку. З усіх наведених вище форм основним вважається звіт про збитки і прибутки, а також баланс.

Loading ...
Loading ...