Твори Некрасова Н. А .: головні теми. Список найкращих творів Некрасова

Мистецтво та розваги
Loading ...

Н. Некрасов творив в 40-70-ті роки XIX століття, що стали складними для історії Росії. Це був час активного громадського підйому, викликаного тривалим періодом реакції і розчаруванням після прийняття довгоочікуваного Маніфесту, який скасовує кріпосне право. Соціально-політична обстановка в суспільстві визначила основні теми творів Некрасова Н. А. - демократично налаштованого борця за свободу народу.

«Я покликаний був оспівати твої страждання ...»

Ця фраза самого поета в повній мірі відображаєосновну спрямованість його віршів і поем. Важка доля російського народу і, зокрема, жінки-селянки ( «Трійка», «В дорозі»), беззаконня і свавілля, що панують в поміщицької Росії ( «Роздуми біля парадного під'їзду»), доля інтелігенції, яка стала на нелегкий шлях боротьби ( « пам'яті Добролюбова »), подвиг декабристів і їхніх дружин (« Дідусь »,« Російські жінки »), призначення поета і поезії (« Муза »,« Поет і громадянин ») - це головні теми, які охоплюють твори Некрасова. Є у нього і чудові рядки про кохання ( «Ми з тобою безглузді люди ...», «Визнання»), про красу і велич російської природи ( «Весна», «Гори»). Кілька віршів, серед яких «Генерал Топтигін» і «Дідусь Мазай і зайці», написані спеціально для дітей. Вершиною творчості, безсумнівно, стала поема «Кому на Русі жити добре», що представляє собою широку панораму життя простого люду.

твори некрасова

Витоки лірики поета

Можливо, твори Некрасова не були б настількиправдиві і виразні, якби в їх основі не лежали власні спостереження і переживання автора. Вперше він став свідком жорстокості по відношенню до іншої людини ще в дитинстві. Його деспотичний батько не раз накидався з кулаками не тільки на кріпаків, а й на дружину, що вже тоді викликало в душі хлопчика протест проти гноблення жінки. Пізніше він висловить свої дитячі враження і безмежну любов до Олени Андріївни, приреченої на нескінченні страждання, в віршах «Мати», «Лицар на годину», «Люлі-баю» і ін.

Бачив маленький Микола людські муки і наберезі великої російської річки, де одного разу побачив бредуть бурлак ( «На Волзі»). І на широкій дорозі, що проходила поруч з Грешнево, по ній постійно рухалися люди в пошуках роботи, іноді проводили і каторжан. Так поступово формувалися самосвідомість і спрямованість практично кожного твору Некрасова.

Була в дитинстві поета і світла сторона. Багато чудові картини російської природи, відтворені в поетичних рядках, також стали результатом життя і спостережень в маєтку батька.

Чимало горя сьорбнув Микола Олексійович, починаючисамостійне життя в Петербурзі. Позбавлений підтримки з дому, він повною мірою відчув злидні і голод. Але життєві негаразди лише загартували цілеспрямованого юнака і допомогли добитися визнання.

теми творів Некрасова

Кращі твори Некрасова

Дебютом поета став вірш «Вдорозі », який приніс йому захоплену похвалу В. Бєлінського. Потім близько десяти років Микола Олексійович друкувався на сторінках журналів, включаючи «Современник», виданням якого він займався. І тільки в 1856 році вийшла збірка «Вірші Н. А. Некрасова». Він викликав загальне визнання у прогресивно налаштованої частини суспільства і приніс автору справжню славу. «Поет і громадянин» (відкривав книгу), «Школяр», «Незжата смуга», «До тимчасового правителя», «Колискова пісня», поема «Сашко» - це лише мала частина намальованою поетом картини про справжній стан російського селянства.

Якщо говорити про творчість 60-70-х років, то ітут кожен твір Некрасова - «Залізниця», «Влас», «Селянські діти», «Орина, мати солдатська», «Елегія», поеми про декабристів, «Мороз-Червоний ніс», «коробейники» і ін. - не тільки розповідає про нелегку долю народу, його надії і розчарування, але і показує його могутність, красу, приховану силу. Свіжий струмінь відчувається в дитячій і пейзажної лірики (наприклад, «Зелений шум»).

кращі твори Некрасова

«Кому на Русі жити добре»

Поема-епопея - так визначають жанр цьоготвори Некрасова, написаного вже в пореформений період. Завдяки переміщенню в часі і просторі, зустрічам героїв з представниками різних станів, введення фольклорних елементів перед читачем проходить ціла епоха з життя російського народу. Тут показані характери сильні і вольові, гідні поваги. Але, намагаючись відповісти на винесений у назву питання, автор поступово підводить читача до образу молодого борця за загальні інтереси, здатного надихнути і підняти маси.

твір Некрасова залізниця

Так в загальних рисах можна охарактеризувати творчість Н. А. Некрасова - творця великої кількості творів, що увійшли до списку кращих класичних віршів і поем.

Loading ...
Loading ...