Інформаційний продукт - це що таке? Поняття і послуги

Комп'ютери
Loading ...

Передумовою для формування ринкуінформаційних послуг стало бурхливий розвиток економіки в різних країнах світу. З ростом економіки і посиленням конкуренції суспільство усвідомлює потребу в інформаційних ресурсах. Перші інформаційні продукти і послуги з'являються в засобах масової інформації та сфері телекомунікацій. Потужним імпульсом для розвитку інформаційного ринку стає технологічний прогрес. З'являються перші комерційні комп'ютери, а згодом - і перші персональні. Комп'ютерна техніка стрімко нарощує свій потенціал - стає потужнішою і менш дорогий. ПК починають активно використовувати в науковій сфері та бізнесі, а з появою і розвитком інтернету - у всіх сферах життєдіяльності людини.

Ринок інформаційних продуктів і послуг

В даний час триває інтенсивнеформування і розвиток ринку інформаційних послуг. Формується економіка нового типу, де інформація відіграє все більшу роль - збільшується виробництво інформаційних товарів, з'являються нові галузі, нові професії та нові робочі місця.

інформаційні системи

Потенціал ринку та статистика

Для порівняння: згідно зі статистикою, виробництво світових товарів та послуг в рік зростає в районі 10 відсотків. Виробництво ж інформаційних продуктів і послуг зростає щорічно в районі 30 відсотків і більше. Потенціал інформаційного ринку і його вплив на розвиток економіки важко переоцінити. Так, за перше десятиліття XXI століття частка витрат на інформаційні ресурси зросла на десятки відсотків. Ринок інформаційних продуктів і послуг зараз - найважливіший елемент економіки нового типу. Успішне функціонування інформаційного ринку - найважливіша запорука розвитку громади, регіону і країни в цілому.

Інформаційний продукт - що це?

Об'єктами інформаційного ринку єінформаційні продукти і послуги. Так що ж таке інформаційний продукт? Інформаційний продукт - це інформація з ознакою експертної оцінки, представлена ​​в матеріальному або нематеріальному вигляді з метою комерційної реалізації і задоволення споживчого попиту.

інформаційний продукт це

Види інформаційних продуктів

Варто сказати, що на даний момент немаєзагальноприйнятою класифікацією інформаційних продуктів і пропонується багато трактувань поняття. Найпопулярнішою є класифікація інфопродуктов по сфері застосування. Так, виділяють п'ять основних сфер:

1. Ділова сфера. Тут представлені наступні види інформаційних продуктів: біржова документація і фінансова інформація (валютні курси, інвестиції, ціни, котирування цінних паперів, облікові ставки), статистичні дані (прогнози і оцінки), комерційна інформація про діяльність компаній (про її фінансовий стан, напрямки роботи, цінами, злиттів і поглинань, угодах, переговорної і юридичній практиці).

2. Вузькоспеціалізована сфера. Представлений тут інформаційний продукт - це контент вузької спеціалізації (різного роду професійна інформація, науково-технічна документація, архівні матеріали, доступ до першоджерел).

3. Споживча сфера. Включає в себе різні новинні джерела - контент інформагентств і преси, літературу як на фізичних, так і на електронних носіях, довідники, енциклопедії, буклети, журнали, продукти розважальної сфери - ігровий, телевізійний і відеоконтент.

4. Освітня сфера. Тут представлені навчальна література, методичні посібники, навчальний комп'ютерний контент, системи тестування і контролю, методики навчання і розвитку.

5. Інформаційна індустрія. Вкрай важлива і розвивається рекордними темпами галузь інформаційного ринку. Тут представлені програмно-інформаційні продукти - різного роду бази даних (бібліографічні, статистичні, інформаційні, документографические), електронні довідники, мультимедіа-додатки (для бізнесу, розважальні, розвиваючі), електронні архіви, програмні продукти загального призначення - для обробки графіки, документів, мультимедіа-контенту.

До даній сфері також відносяться технічнізасоби - комп'ютери та комплектуючі, телекомунікаційне обладнання, оргтехніка та супутні витратні матеріали, програмна розробка і обслуговуючий персонал - що в сукупності утворює інформаційні системи. Інформаційний продукт системи складається з декількох процесів - отримання інформації з внутрішніх або зовнішніх джерел, обробка та адаптація інформації, надання інформації споживачеві та отримання зворотного зв'язку. В даному випадку інформаційний продукт - це файли запуску програм і додатків, електронні таблиці, інструментарій для роботи з контентом (графіка, відеоряд), системи обслуговування персонального ПК, системи адміністрування обладнання. Система штучного інтелекту також є інформаційним продуктом.

інформаційний продукт

Область застосування інформаційних продуктів

Наведена вище класифікація сфер застосуванняінформаційних продуктів наочно показує, що на даний період розвитку суспільства інфопродукти знайшли своє застосування практично у всіх галузях життєдіяльності людини. Виробництво інформаційних продуктів в кожному окремому випадку унікально, але загальна технологія інформаційних продуктів включає в себе три етапи - збір первинних даних, обробка та адаптація, пропозиція рішення у вигляді того чи іншого інформаційного продукту. Прикладом може служити книга про популяризацію наукової ідеї, для написання якої автор переробляє велику кількість вихідної інформації, адаптує її в доступний текст і готує до комерційної реалізації у вигляді книги на електронному або фізичному носії.

інформаційні продукти і послуги

Властивості інформаційних продуктів

Інформаційний продукт - це унікальний показник епохи загальної автоматизації та інформатизації і має ряд певних відмінностей від матеріального продукту.

Так, будь-який інформаційний продукт маєякістю, яка властива інформації в цілому - він не схильний до амортизації, фізичного зносу. Ви можете неодноразово використовувати інфопродукт і він не втратить в якості і унікальності. Для прикладу: багаторазове відтворення фільму ніяк не вплине на його утримання. Фільм не стає гірше з кожним переглядом.

Але слід сказати, що інформаційний продуктсхильний до так званого морального старіння. Інформація, яка була актуальною ще вчора, може втратити всю свою значимість і затребуваність сьогодні. При сучасних темпах розвитку науково-технічного прогресу рекордними темпами застаріває і втрачає в ціні, наприклад, оргтехніка.

Також показовим властивістю інформаційногопродукту є те, що витрати на його виготовлення, як правило, в рази перевершують подальші витрати на його тиражування. Написати унікальну роботу один раз завжди складніше, ніж потім розмножити її на тисячі примірників.

Важливе властивість інформаційного продукту -його адресність. Залежно від групи споживачів виробник вибирає форму і спосіб виготовлення майбутнього інфопродукта. Так, публікація наукової роботи в професійному співтоваристві буде відрізнятися від способу популяризації тієї ж наукової ідеї для школярів.

Інформаційний продукт має властивість універсальності - може представляти цінність для різних областей застосування, використовуватися з різними цілями у різних проектах.

технологія інформаційних продуктів

Специфіка інформаційного ринку

Унікальність функціонування інформаційногоринку в тому, що попит на інформаційні товари регулюються специфікою самого поняття "інформація". Інформаційний продукт може бути по-справжньому затребуваний лише в короткостроковий період. На ринку інформаційних продуктів і послуг неможливо утримувати пальму першості з одним і тим же товаром протягом декількох років. Щоб бути цікавим споживачеві, необхідно постійно вдосконалювати чинний продукт або створювати щось принципово нове.

програмно інформаційні продукти

Майбутнє інформаційного суспільства

Зараз активно йде процес збільшення часткиінформаційного продукту в порівнянні з виробництвом матеріального, що говорить про те, що наше інформаційне суспільство стрімко еволюціонує. Знижується цінність матеріального продукту, але підвищується цінність інформаційного. Більшою мірою затребувані інтелект, знання, експертиза, здатність до креативного мислення. На сучасному ринку професій зростає частка розумової праці. Передумови подальшого розвитку інформаційного суспільства здатні суттєво підвищити якість життя і вийти на новий рівень розвитку цивілізації.

інформація інформаційний продукт

Потенційні загрози нового суспільства

Проте стрімкий розвитокінформаційного суспільства несе в собі ряд загроз. Володіння цінною інформацією здатне протиставити мале співтовариство більшості, єдиний користувач - державі або цілій системі. Є небезпека формування так званої інтелектуальної еліти, яка має доступ до розробки і цінних джерел, і залежно від неї рядового споживача. Також цілком реальна загроза відставання країн, що розвиваються, так як інформаційні ресурси розподілені нерівномірно. На жаль, прогрес завжди несе в собі нові виклики. Чи зможе сучасне суспільство гідно їм протистояти - покаже час.

Loading ...
Loading ...