Види власності, поняття та сутність.

маркетинг
Loading ...

Власність є системоутворюючим,основоположним елементом всіх соціально-економічних відносин. Перш за все, вона викликає асоціації з річчю. Але це поверхневе, спотворене уявлення. Власність в юридичному сенсі обов'язково висловлює майнові відносини. Тобто, майно, яке обумовлено законом, належить власнику. А в економічному сенсі власність охоплює повністю господарський процес, вона пронизує всі відносини з виробництва, обміну, розподілу і споживання корисних послуг і благ.

В економічному сенсі власність - цеєдність якісного і кількісного. Якісний аспект - перш за все, відносини між підприємствами, людьми, державою з питань присвоєння засобів виробництва, цінних паперів, створеного продукту і так далі. Кількісний аспект - всілякі об'єкти: засоби праці, заводи, патенти, цінні папери, земля та інше. Сутність і форми власності потрібно розуміти. Це система досить об'єктивних людських відносин з приводу привласнення результатів і засобів виробництва.

Об'єкти власності - це не що інше, яквиробничі ресурси, послуги і товари, національне багатство і багатство сімей. Існує кілька видів об'єктів власності. Перший - нерухоме майно, мається на увазі все, що "нерухомо", тобто матеріально. Сюди входять будівлі, багаторічні насадження, водні об'єкти, споруди, земельні ділянки та інше. Другий вид - рухоме майно - ці речі матеріальні, але їх можна переміщати. До них відносяться цінні папери, гроші і ті речі, які не відносяться до нерухомості. Третій вид - інтелектуальна власність. Маються на увазі результати діяльності інтелекту і всі засоби, прирівняні до них, товарний знак, фірмовий знак та інше.

Існують і окремі види власності. До них відносяться приватна, індивідуальна, кооперативна, а також муніципальна, державна, комбінована, змішана, акціонерна. Види власності представлені і класифіковані в російському законодавстві.

Індивідуальна власність концентрує такіознаки, як управління, праця, розпорядження майном і доходом, в одному суб'єкті. До цієї форми можна віднести окремих торговців, селян з відокремленим господарством, приватнопрактикуючих адвокатів, лікарів і так далі.

Види власності продовжує приватнавласність. Вона відрізняється від індивідуальної тим, що правомочності (ознаки) можуть в даному випадку персоніфіковуватися і розділятися в різних суб'єктах. Тобто розпоряджаються майном і доходом одні, а працюють інші.

Кооперативна власність заснована наоб'єднанні індивідуальних власників. Вони являють собою функціонує єдність. Кожен член кооперативу бере участь в ньому своїм майном і працею, маючи при цьому рівні права в розподілі доходу і управлінні. Така власність буває бездолевой і часткової.

Види власності продовжує державна. В даному випадку абсолютні права власності знаходяться у державного інституту політичної, суспільної відповідальності і економічного влади, а не у приватних осіб або їх об'єднань. Держава - це верховний розпорядник майна або умов виробництва. Воно ж і призначає керівників виробництвом менеджерів.

Ще один вид власності - муніципальна. це також, як і державна, різновид публічної власності. Верховний розпорядник майном - органи місцевої влади. Управління такими підприємствами здійснюють або муніципальні органи, або призначені керівники.

Поняття змішаних видів власності означає,що всередині різних форм можуть формуватися інші. Тобто, наприклад, всередині державного підприємства утворюються структури кооперативного або приватно підприємницького характеру.

Акціонерна власність - це власність багатьох юридичних і фізичних осіб, коли права розподілені нерівномірно.

Loading ...
Loading ...