Методи маркетингових досліджень

маркетинг
Loading ...

Будь-яка компанія, яка виробляє ті чи інші товари або послуги, потребує просування свого продукту до споживача. Для досягнення поставленої мети застосовуються методи маркетингових досліджень, або відділами маркетингу компанії, або найманимиспеціалізованими агентствами. Ці дослідження покликані до вивчення та аналізу споживчих переваг, дії рекламних текстів і відеороликів на потенційного споживача, різних рекламних оголошень і інших засобів масової інформованості населення про продукт або компанії в цілому.

Сутність маркетингових досліджень полягає в дослідженні ринку з метоюнадання компанії точних і обґрунтованих результатів аналізу, проведеного з певною метою. Напередодні виходу на ринок нового продукту це може бути виявлення споживчого сегмента, вивчення реакції потенційного покупця на товар, вивчення конкурентних товарів, виявлення переваг нового товару перед існуючими на ринку, тестування товару і з'ясування переваг по упаковці.

Методи маркетингових досліджень існують різні: експертний аналіз, опитування, фокус-групи, метод експериментів, контент-аналізу. Існують методи кабінетні, методи спостереження та глибинного інтерв'ю. Зазвичай при маркетингових дослідженнях застосовується кілька методів в комплексі, що визначається поставленими перед маркетологами цілями і завданнями.

Маркетинг, за великим рахунком, це позиціонування товару або послуги в розрахунку на перспективу. раніше методи маркетингових досліджень зводилися, в основному, до пошуку нових каналівзбуту і методів збільшення продажів. Зараз же маркетологи розуміють, що саме основне значення в їх роботі має вивчення споживчих потреб і переваг. Ф, Котлер роз'яснює це дуже точно на прикладі стародавньої іспанської приказки, в якій говориться, що для того, щоб людина стала хорошим тореадорів, він повинен спочатку вивчити бика.

Зараз застосовуються багато методи маркетингових досліджень для того, щоб визначити потреби споживачів, оцінити ринок і свою ринкову ефективність. Деякі з них:

  1. Спостереження в магазинах. Тут вивчається поведінка покупців, пересування їх по магазину, відстежується, що привертає їх увагу, в першу чергу, яке розподіл уваги за статтю, віком і соціальним групам, вплив обслуговування і так далі.
  2. Спостереження будинку - дослідники відправляються по домівках покупців для з'ясування, як вони і члени їх сімей відносяться до даного товару і як використовують його в домашніх умовах, які побажання і пропозиції щодо поліпшення товару.
  3. Спостереження в інших місцях.
  4. Фокус-групи. Дуже популярні завдяки тому, що вибирається певна група людей і з ними протягом якогось часу проводяться дискусії, опитування, тестування. Все це записується на відео або аудіо носії, потім аналізується, і робляться висновки і пропозиції про подальше проведення заходів.

Система аналізу маркетингової інформації покликана звести всі дані, отримані з різнихканалів і зробити відповідні висновки. Аналіз спочатку повинен починатися ще на етапі постанови цілей, інакше не буде чіткого розуміння того, що повинно бути отримано в кінцевому результаті і призведе до распливчівості і неконкретність висновків.

При проведенні аналізу зібраної інформації немає враховуватися особиста думка, відчуття, і переваги дослідника. Мають значення тільки факти, які виходять від респондентів, вони можуть бути суперечливими, включати в себе забобони і так далі, але це допоможе виробнику зрозуміти, як прийняти найвірніше для нього рішення. Адже саме для цього, в кінцевому світлі, і проводилися дані дослідження.

Loading ...
Loading ...