Які засоби необоротні активи включають в себе і їх облік

маркетинг
Loading ...

Під активами розуміються всі об'єкти, що знаходитьсяна балансі підприємства. Їх облік ведеться на рахунках активу, в дебетової колонці. Тому про загальну вартість майна підприємства потрібно судити за дебетом активних рахунків.

Активи бувають матеріальні, фінансові танематеріальні. Існує і їх класифікація по відношенню до процесу виробництва. Тут розрізняють оборотні та необоротні активи, в залежності від їх участі в процесі виробництва.

Оборотні активи - це майно, якебере участь в процесі виробництва тільки одного разу, в результаті чого вартість цих активів повністю входить в собівартість виробленої продукції. Сюди відносять: матеріали, готові вироби, виконані роботи або продані товари, але ще не оплачені, готівкові кошти і т.д.

Якщо майно підприємства бере участь у кількохвиробничих циклах, то його відносять до необоротних активів. Їх вартість розподіляється в собівартості продукції частинами і називається амортизацією. Необоротні активи включають в себе наступні категорії: основні засоби, що знаходяться на балансі і нематеріальні активи. До основних засобів, що входять до складу необоротних активів, відносять об'єкти, які використовуються більше одного року або мають високу вартість - вище, ніж 30 базових величин. До нематеріальних активів відносять вартість ліцензій, ліцензійних програм, що використовуються в діяльності підприємства, дозволу та інші необоротні активи.

Зміни в структурі необоротних активів даютьповну характеристику розвитку підприємства в цілому. Якщо з аналізу видно, що необоротні активи включають в себе категорії об'єктів, що відносяться до основних засобів, які мають тенденцію збільшення вартості, то це свідчить про розширення основного виробництва підприємства. При збільшенні нематеріальних активів відбувається вкладення коштів в нові технології і інновацію підприємства.

Таке коливання питомої ваги певного видунеоборотних засобів показує стратегію підприємства в цілому. Всі матеріальні вкладення у необоротні активи відбуваються за рахунок їх покупки і придбання для довгострокового використання (понад один рік). Вкладення у необоротні активи містять: вкладення в майно, яке належить до основних засобів підприємства, вкладення в активи, що належать до нематеріальних, вкладення в науково-технічні розробки.

Облік необоротних активів ведеться в бухгалтерськомубалансі з використанням ряду рахунків. З їх допомогою проводиться контроль наявності і пересування основних засобів. Цей вид рахунку для обліку об'єктів, які відносяться до основних засобів, активів нематеріального призначення, устаткування щодо встановлення і т.д. Крім того, за всіма позаоборотних активів нараховується амортизація, яка теж відображається на спеціальних рахунках бухгалтерського балансу. До них відносять рахунки по амортизації основних засобів та інших необоротних активів. Кожен основний рахунок має субрахунки, призначені для обліку по кожній категорії необоротних активів.

Таким чином, ведеться облік всіх засобівпідприємства, які необоротні активи включають в себе. Існує рахунок для обліку вкладень в активи, що належать до необоротних. Він використовується для контролю над вкладеними коштами до моменту взяття об'єкта на баланс. Вкладення, зроблені у необоротні активи, відображаються на рахунку 08 бухгалтерського балансу. По кожному об'єкту, що купується підприємством, створюється субрахунок. На його балансі враховуються витрати, пов'язані з придбанням і списується сума, одержувана після взяття об'єкта на облік.

На кожному підприємство має вестися строгий обліквсіх об'єктів, які необоротні активи включають в себе. Для цього використовують основні рахунки, необхідні для обліку їх наявності та руху в цілому, і субрахунка для обліку по кожному окремому об'єкту необоротних активів.

Loading ...
Loading ...