Рух грошових коштів. Методи складання звітності

Новини та суспільство
Loading ...

Як показує практика, сьогодні чимало компаній,які відчувають певні труднощі при складанні звіту, що відображає рух грошових коштів. Ці складності часто обумовлені відмінностями в правилах по підготовці звіту за міжнародними і російськими стандартами. Міжнародні стандарти, крім того, надають відносну свободу компаніям з питань ступеня розкриття даних і вибору способів і облікових процедур.

При складанні звіту, що відображає рухгрошових коштів, може бути використаний непрямий або прямий метод. Наприклад, для фінансової та інвестиційної діяльності застосовується лише прямий спосіб. Він вважається більш інформативним як з боку інтерпретації звіту, так і з боку його застосування при аналізі фінансового стану організації. При складанні звіту з використанням даного методу потрібно деталізована оцінка грошових потоків в зв'язку з тим, що прямий спосіб досить трудомісткий. Застосування даного прийому найбільш ефективно і доцільно в рамках автоматизації.

Непрямий метод використовується при формуванніконсолідованої звітності. Даний формат необхідний при розміщенні на біржі публічної звітності. Слід зазначити, що даний спосіб менш наочно відображає рух грошових коштів. Відповідно до нього досить складно «розкрутити» будь-якої показник до проводок з фінансового напрямку. А це досить часто потрібно для бюджетування та внутрішнього контролю.

Деякі компанії практикують складання двохзвітів, що відображають рух грошових коштів. Один складений за допомогою непрямого, а інший за допомогою прямого методу. При цьому один звіт застосовується при перевірці показників у другому. В результаті підсумкові статті, що відображають рух грошових коштів, ідентичні в них. Даний комплексний підхід сприяє забезпеченню менеджменту підприємства і користувачів звітності усіма необхідними відомостями для прийняття рішень. Однак використання двох способів відразу вимагає і великих трудовитрат.

Необхідно відзначити, що незалежно відзастосовуваного методу, звіт показує джерела фінансування підприємства, а також цільове спрямування їх застосування. Звітність має велике значення при фінансовому аналізі діяльності компанії, так як можна визначити її здатність до отримання доходу від основних операцій. Документ показує частину виручки, яка потрапляє на підприємство у вигляді грошових коштів. Це важливо в умовах, коли дебіторська заборгованість в деякій мірі покривається при взаємозаліку вимог або має місце суттєва "відірваність" перерахувань клієнтам за надані послуги від самого періоду надання цих послуг. Останнє, наприклад, часто актуально для будівельних організацій.

Звіт дозволяє також визначити ефективністьуправлінських рішень у фінансовій сфері. Ухвалення кожного такого рішення позначається на грошових потоках в компанії. Так, наприклад, може відбутися скорочення або зростання витрат, зміна напрямку фінансів та інше.

Ухвалення довгострокових управлінських рішеньпередбачає і відповідне планування грошових потоків. Відомості про направлення фінансів, але не інформація про витрати і доходи, є основним критерієм, що дозволяє реалізовувати ті чи інші інвестиційні проекти. При розрахунку таких до уваги береться аналіз майбутнього грошового руху і їх дисконтування. Дана інформація закладена саме в звіті про напрямки фінансів.

Крім того, відомості про грошові потоки аналітикичасто застосовують при визначенні вільного руху фінансів, що є одним з найважливіших показників, що застосовуються при формуванні вартості компанії.

Loading ...
Loading ...