види симетрії

Освіта
Loading ...

Ідея симетрії світу висловлювалася ще вченимиСтародавній Греції, Китаю та Індії. Значний інтерес до симетрії в наш час обумовлений тим, що вона уособлює собою в науці епоху синтезу багатьох наукових концепцій, на перший погляд розрізнених, які з'єднуються в одну несуперечливу і цілісну картину світу.

Симетрію багато вчених відносять до такихосновоположним атрибутам буття як час, простір, рух. Види симетрії можуть бути наступні: структурна; геометрична; динамічна. Симетрія може проявлятися в незмінності (інваріантності).

Симетрія в фізиці проявляється не тільки у виглядіпростих (геометричних) симетрій, а й у вигляді вельми складних, так званих динамічних симетрій, тобто тих, які пов'язані не з просторово-часовими співвідношеннями, а з різними типами взаємодій.

З точки зору рівноваги, упорядкованості міжчастинами цілого і порушення такої впорядкованості можна визначити наступні види симетрії: симетрія; асиметрія; дисиметрія; антисимметрия; суперсиметрія.

Асиметрія - це відсутність симетрії. У реальній дійсності немає абсолютних симетрії і асиметрії. Ці антагоністи завжди знаходяться в діалектичній єдності і постійній боротьбі. На різних стадіях еволюції матерії переважає то симетрія, то асиметрія, але завжди ці дві тенденції присутні як діалектичне протиріччя і єдність.

Дисиметрія - це відсутність у об'єктів деякихелементів симетрії. За Пастера, дисиметричністтю можна назвати таку фігуру, яка не може бути поєднана накладенням з дзеркальним відображенням. Рівень симетрії такого об'єкта може бути як завгодно високим.

Антисимметрия - це протилежність симетрії. Вона пов'язана зі зміною знака: частка - античастинка, плюс - мінус, біле - чорне, стиснення - розтягнення і так далі.

В останні роки двадцятого століття отрималарозвиток ідея суперсиметрії, запропонована російськими математиками Гельфандом і Ліхтманом. Їх ідея полягала в наступному: в нашому просторі є звичайні розмірності, отже, можуть існувати і понад-розмірності, вимірювані в так званих числах Грассмана, які є досить незвичайними. Так, наприклад, в нашій звичайної математики вісім помножити на дев'ять буде те ж саме, як якщо б ми помножили дев'ять на вісім. В математиці Грассмана «а» помножити на «в» буде дорівнювати мінус «в» помножити на «а». Цей математичний апарат передбачає існування деяких симетричних «антисвітів».

Види симетрії можна розглядати по так званим операціями симетрії. Виділяють такі операції, як відображення в площині; поворот навколо осі; відображення в центрі; гвинтові повороти та інші.

Двостороння симетрія найяскравіше представлена ​​в біології. Одним із прикладів подібної симетрії є красиві і конструктивно непрості візерунки у метеликів на крилах.

Двостороння симетрія виникла в зв'язку зпотребою організмів пересуватися в просторі відповідно до визначених цілями. В першу чергу вона торкнулася органи руху: ноги у павуків, ракоподібних, амфібій, комах, ссавців і рептилій, крила у кажанів і птахів, плавники у міног, кальмарів, тюленів, риб, дельфінів і китів.

Органи, які керують рухом, нервовасистема людини і тварин теж мають подібну симетрію. Очевидно, що так простіше координувати роботу ніг, крил або плавників для того, щоб активніше пересуватися в просторі, не стикаючись з різними предметами, підтримуючи рівновагу тіла, здійснювати точне приземлення і здійснювати інші рухи.

Таким чином, ми розглянули деякі види симетрії.

Loading ...
Loading ...