Предмет дослідження економічної теорії та прикладної політології

Освіта
Loading ...

Економічна теорія є наукою прорізних видах діяльності людини, пов'язаних з грошовим обміном або угодами. Предмет дослідження економічної теорії є виробничі або економічні відносини, які виникають в процесі виробництва між його учасниками. Вид економічної формації для виникнення певних виробничих відносин не має значення. Економічна теорія також є наукою про використання продуктивних ресурсів для виробництва матеріальних цінностей, а також про розподіл матеріальних цінностей і благ серед членів суспільства з метою споживання. До продуктивним ресурсів можна віднести землю, працю, товари виробничого призначення, наприклад, верстати та обладнання, машини, а також технічні знання. Предмет дослідження економічної науки представляє повсякденне ділову життєдіяльність людини, витяг їм засобів до існування, а також використання цих коштів. Також економічна теорія, предмет дослідження якої включає в себе завдання в області виробництва і споживання людством матеріальних благ, є також наукою про багатство. Всі перераховані вище завдання вирішує економічна теорія, але цей перелік далеко не повний, і в сферу вивчення питань економічної науки входить ще безліч проблем, які є суміжними з іншими науками.

Коротко кажучи, економічна теорія єнаукою про те, які продуктивні ресурси людина і суспільство обирає з метою виробництва всіляких товарів і їх розподілу між окремими людьми або групами в суспільстві, за допомогою грошових коштів або ж без їх безпосередньої участі. Тому предмет дослідження економічної теорії охоплює всі потенційно можливі економічні та виробничі відносини в суспільстві.

Життя людини в суспільстві різноманітна ізачіпає різні види його діяльності: виробництво матеріальних благ, надання послуг, робота в політиці, культурі, науці, ідеології. Абсолютно природним прагненням людини є бажання впливати певним чином на економічні, політичні, ідеологічні процеси в потрібному для людини напрямку. А для цього потрібне знання законів економічної теорії, політекономії, прикладної політології - тобто тієї сфери життя, в якій людина обертається. Предмет дослідження прикладної політології, наприклад, відрізняється від аналогічного в теоретичній політології, оскільки ці науки відображають різні галузі політичних досліджень. Конкретні ситуації у всьому їх різноманітті - це аспект вивчення прикладної політології, а теоретична політологія є наукою про загальні закони розвитку політичних відносин в державі, міждержавних відносин, а також міжпартійних відносин всередині держави.

На стику двох наук, а також внаслідокрозчленування економічної теорії на різні аспекти, в період зародження капіталізму виник предмет політичної економії. Він представляв собою науку, яка відображатиме процеси в суспільстві при переході від феодального ладу до капіталістичного.

Економічна теорія, предмет її дослідження,покликані вивчати і пояснювати процеси економічного життя для того, щоб мати можливість прогнозувати розвиток і напрямок цього виду відносин в суспільстві. А для цього потрібно проникнення в суть глибинних процесів і розтин законів, за якими живе і розвивається економіка в суспільстві незалежно від його формації, будь то ранній період феодалізму або розвинений капіталізм.

Loading ...
Loading ...