Щільність населення Росії

Освіта
Loading ...

Населення країни - це фактор, який у великіймірі впливає на розвиток економіки, її виробничого сектора і соціального. Тому дуже важливо знати і вести облік трудових ресурсів, населення в цілому, його щільності. Це дозволяє вчасно виявити проблеми в цій галузі і вирішити їх.

Населення - це сукупність людей, якірозселені по території країни нерівномірно, залежно від сформованих історичних умов. Показник «щільність населення Росії» має свої характерні особливості. Він залежить від географічних, кліматичних, етнічних та інших факторів. Цей показник впливає на розвиток сфери виробництва в певних районах країни, на розміщення галузей і на їх економічний потенціал.

Середня щільність населення Росії коливається вмежах значення 8,6 людини на один кілометр в квадраті. Населення всередині країни розміщено нерівномірно. Так, близько 78% людей заселяє Європейську частину і Урал. Ця територія становить 25,4% від усієї площі. Тому щільність населення Росії в цій області значно вище і коливається в районі 36,7 людини на один кілометр в квадраті. Природно, що це вище середнього показника.


У той же час, у малонаселених районах, наДалекому Сході і в Сибіру, ​​проживає 21,6% від усього населення. Ці райони становлять близько 74% від всієї площі країни. Тому тут показник щільності буде значно нижче, ніж в цілому по Росії, і складе 2,5 людини на один кілометр площі.

Нерівномірність такого показника, як щільністьнаселення Росії, пояснюється багатьма факторами. Перш за все, це природно-кліматичні умови і географічне положення. Ці умови впливають і на розвиток інфраструктури цих областей.

Розглядаючи щільність населення Росії в більшдрібних масштабах, також відзначається нерівномірність цього показника. Так, найбільш заселеним вважається Центральний федеральний округ. Щільність розміщення населення на його території становить 61,3 людини на один кілометр площі.

Найвищого значення цей показник досягає вмежах Москви і прилеглої до неї області. Він має значення 320,8 людини на один кілометр квадратний. Одним з густонаселених районів є і Північний Кавказ (49,6 людини на один кілометр в квадраті). Таку ж щільність населення має і Центральне Черноземье.

Якщо розглядати Урал, то тут територіїзаселені також нерівномірно. Найбільша щільність спостерігається в Челябінській області (41,8 осіб на одну одиницю площі). Це пояснюється зосередженням в зазначеному районі великих промислових підприємств. Курганська область має найменшу заселеність. Там щільність заселеності досягає 15,6 людини на одну одиницю площі.

Такий розкид населення пояснюєтьсячисленними кліматичними поясами і зонами, які має Росія. Щільність населення залежить від економічного становища конкретного регіону і зайнятості населення. Цей показник в районах Півночі є найнижчим і складає 4,0 людини на один кілометр в квадраті. Причиною тому стали суворі природні умови і, внаслідок цього, низький рівень розвитку промисловості та інших галузей народного господарства.

На Далекому Сході щільність населення досягає 1,2 людини на одну одиницю площі. Там проживає близько 5% всіх людей країни.

Чисельність населення і основні їїхарактеристики можуть змінюватися в результаті впливу багатьох чинників. Одним з них є міграція, яка поряд з природним пересуванням людей впливає на щільність заселення.

Чим менше досліджувана територія, тим точніше буде показник її заселеності, і тим сильніше він буде відрізнятися від загального показника, взятого в цілому по країні.

Loading ...
Loading ...