економічні витрати

Освіта
Loading ...

Економічні витрати - це певнівитрати, які пов'язані із залученням ресурсів. Останні необхідні для створення матеріальних послуг і благ. Існує два основних положення, що характеризують природу витрат. В першу чергу всякий ресурс обмежений у застосуванні. По-друге, кожен його тип, який використовується у виробництві, має як мінімум двома альтернативними варіантами застосування.

В умовах існуючого різноманіттяпотреб, які необхідно задовольнити, створюється недолік ресурсів. Це, власне, створює проблему вибору. Економічні витрати обумовлені відмовою від виготовлення альтернативних товарів. Всі витрати, пов'язані із залученням ресурсів, приймаються за альтернативні (змінні). Іншими словами, вартість кожного ресурсу, який залучається до виробничий процес, формується відповідно до його вартістю при найкращому з усіх доступних варіантів застосування цього виробничого фактора. У зв'язку з чим альтернативні (економічні) витрати є витратами, зумовленими застосуванням економічних ресурсів при виготовленні певного товару. При цьому оцінюються вони з урахуванням втраченої можливості їх (ресурсів) використання, але в інших цілях.

З підприємницької точки зору економічнівитрати являють собою ті виплати, які здійснюються фірмою постачальнику виробничих ресурсів для відволікання таких від застосування в альтернативному виробництві. Ці виплати можуть бути внутрішніми або зовнішніми. Таким чином, можна розглядати грошові (зовнішні, явні) і імпліцитні (внутрішні, неявні) витрати. Зовнішні витрати включають в себе оплату за ресурси тим постачальникам, які не є співвласниками даної компанії. До цих витрат відносять, наприклад, заробітну плату, плату за матеріали, сировину, енергію, комплектуючі, які надані сторонніми постачальниками, та інше.

Організація може застосовувати ресурси, якіналежать їй самій. В цьому випадку розглядаються внутрішні витрати. Ці витрати направлені на власний і використовуваний самостійно ресурс. Внутрішні витрати дорівнюють тим грошовим виплатам, які підприємець міг би отримати при найкращому варіанті їх застосування (з можливих альтернативних). В цьому випадку розглядаються деякі доходи, від яких відмовляється керівник в процесі створення власного бізнесу. До таких доходів можна віднести, наприклад, зарплату, яку він міг би отримувати, якби працював за наймом, або процентний дохід в сфері кредитування, якби вклав гроші в неї, а не в розвиток підприємства.

Невіддільним компонентом внутрішніх витратпідприємця є номінальна прибуток. Це мінімальний прибутковий обсяг, який існує в даній галузі в даний час, і який здатний утримувати бізнесмена в рамках бізнесу.

Економічні і бухгалтерські витрати

Слід зазначити, що на практиці враховуютьсятільки зовнішні витрати. Вони мають назву бухгалтерських витрат. У зв'язку з тим, що при обліку не використовуються внутрішні витрати, фінансовий прибуток буде являти собою різницю між доходом валових (виручкою) і зовнішніми витратами. При цьому економічний прибуток становитиме різницю між валовим доходом і витратами економічними. Величина фінансового доходу буде завжди більше на величину внутрішніх витрат. Таким чином, навіть маючи прибуток за документами, підприємство може не мати економічного доходу. У деяких же ситуаціях організація може взагалі нести збитки. Така ситуація виникає в разі, коли валовим доходом не покриваються всі витрати - економічні витрати.

Loading ...
Loading ...